GDPR og hvad betyder det for foreninger

Hvad er GDPR?

Den 25. maj 2018 træder en ny databeskyttelsesforordning (populært kaldet persondataforordningen på dansk og GDPR- General Data Protection Regulation på engelsk) i kraft som dansk lov. Forordningen gælder foreninger, virksomheder og offentlige myndigheder.

 

Ifølge GDPR defineres personlige data som enhver form for information relateret til en person såsom navn, billede, en e-mailadresse, bankoplysninger, opslag på sociale medier, oplysninger om lokation, helbredsinformation eller en IP-adresse.

Privatpersoner er i mange tilfælde undtaget fra forordningen – fx når de behandler personoplysninger, som led i rent personlige eller familiemæssige aktiviteter.

Formålet med forordningen er at beskytte EU-borgeres oplysninger og data mod uretmæssig brug og misbrug. Derudover er hensigten, at der skal være ens regler på området i alle EU-landene. Den nye forordning stiller en række krav til foreninger, organisationer, virksomheder og offentlige instanser, som gør brug af personoplysninger og persondata.

Forenklede Råd til foreninger, der behandler personoplysninger

 1. Brug overblikket til at lægge en plan for arbejde med at gøre jeres forening klar til de nye regler.
 2. Man skal passe godt på folks oplysninger og notere, hvornår disse bliver slettet.
 3. Skab overblik over de personoplysninger, I har Det kan fx være medlems- eller brugeroplysninger som navn, adresse, mail og personnummer. oplysninger.
 4. Udarbejd en fortegnelse over de personoplysninger, I behandler. Fortegnelsen, der skal være skriftlig og tilgængelig internt i foreningen, skal beskrive:
 • De personoplysninger, I behandler
 • Foreningens dataansvarlige
 • Formålet med at behandle personoplysninger
 • Hvilke lovhjemler der er for behandling
 • Hvilke oplysninger I gemmer (og hvor længe)
 • Hvilke oplysninger I giver videre til aktører uden for foreningen (tredje part)
 • Hvordan I opbevarer personoplysninger
 • Hvornår I sletter personoplysninger

FFKp har opdateret deres privatlivspolitik .Tjek det herShare Button