Tag Archive for unge

Akademisk lejrtur til Odense

60 lokale unge

Lørdag og søndag den 19- 20. maj 2012 arrangerede Foreningen for kulturelle Projekter og Fredensborg Multikulturel Kvindeforening sammen med andre aktører (bl.a. dansk-arabisk kultur og kendskabsforening i Odense) en akademisk lejrtur til Odense. I alt 60 lokale unge mænd og piger deltog i denne årlige begivenhed.
De unge havde flere forskellige baggrund, men fælles for dem alle var, at de enten er færdige med folkeskolen, under uddannelse eller færdiguddannet.image

Et fyldt program

Programmet  var spændende og fyldt til randen med spændende og informative indslag/aktiviteter

  • sportslige aktiviteter
  • foredrag (vores historie)
  • underholdende lege/quizzes
  • sang & optrædener på scenen
  • valg af uddannelsen
  • Hvad har jeg opnået & hvad skal jeg blive (De unge stod selv for denne aktivitet, hvor mange af dem delte deres erfaring samt vision med de andre)

Herudover var der fælles morgenmad, middag & aftensmad til de omkring 110 deltagere.
image

En stor succes

Arrangørerne bag denne forsamling (heriblandt foreningen for kulturelle projekter & Fredensborg Multikulturel Kvindeforeningen) var meget glade for at kunne konstatere succesoplevelser efter aktiviteternes afslutning.

Det her skal gentages, mindst en gang om året skal vi sende vores unge til sådan en akademisk lejrtur, da vi kun har fået positive tilbagemeldinger fra deltagerne samt deres forældre.

 siger man fra Foreningen for kulturelle projekter.

Formålet med turen er, at give de unge en masse succesoplevelser, livsglæde, selvtillid, sammenhold, venskaber samt at skabe dialog og samarbejde mellem foreningerne.

siger man fra Fredensborg Multikulturel kvindeforening.

 Ris & Ros

Inden man sagde farvel til hinanden, var der tid til forslag, ris & ros samt ideer til at man kunne lave flere og bedre aktiviteter en anden gang. Her modtog arrangørerne en del anmeldelser, forslag og ideer.

Til sidst inden oprydning, var det tid til et fælles billede og her kommer det så.
image

Share Button

4 timer med street fodbold og street håndbold

Idræt+ Nordsjælland

Kokkedal blev i dag (Søndag den 29.04.2012) basen for det nye projekt idræt+ , der de næste 2 år vil præsentere de forskellige idrætsdiscipliner til unge.

Det blev i alt 4 timer med street fodbold og street håndbold.

Arrangørene er DGI Nordsjælland i samarbejde med Fredensborg Kommune ,Kokkedal på vej , de lokale foreninger (FFKP & Kvindeforeningen) ,støttet af ministeriet for flygtninge indvandrere og integration.

Streethåndbold/fodbold er en ny og sjov måde at spille på. De kan spilles af alle, uanset alder, køn eller bolderfaring og spilles gerne i uvante miljøer,

såsom gader, p-pladser osv. Streetbold tager udgangspunkt i et sæt sociale værdier.

Visionen

Det er visionen, at spillet skal være med til at lære udøverne social ansvarlighed.

Reglerne er derfor udviklet således, at spillerne bliver nødt til at kommunikere, samarbejde, vise hinanden respekt og spille fair, hvis de vil vinde.

Dette er hvad de unge fik lov at udøve fra kl. 11.00 til 15.00.

De lokale er med

FFKP stod for madboden ,hvor de unge fik lov at smage på gode falafel sandwiches ,og der blev sørget for tørsten ,så ingen gik tørstig hjem.

Udover dette sørgede den lokale kvindeforening for lidt sødt til ganen med deres kagebod.

DGI´s indsats

Sylvia Baptista er kontakpersonen for dette store og imponerende projekt.

Hun glædede sig over samarbejdet med foreningerne (ffkp & kvindeforeningen) og ser frem til den næste aktivitet.

`Det er rigtig godt med sådanne aktiviteter ,især til de foreningsløse unge ,der keder sig om weekend og ellers ikke har noget at foretage sig`

 

siger Ibrahim Rashdan fra Foreningen For Kulturelle Projekter og venter ,ligesom Sylvia, spændt på næste gang.

`Det er glædeligt at se så mange børn og unge har tid og lyst til at deltage aktivt i fritiden. Idrætten er jo enormt vigtigt både af hensyn til helbred og sociale fællesskaber´,

siger Suzan daoud ,formand for Fredensborg Multikulturel Kvindeforening.

Ønsker man at vide mere om idræt+ Nordsjælland klik her.

Se billederne fra aktiviteten ved at klikke her.

Share Button

Godhed Mod Forældre

Som led i sin konstante stræben i at udbrede medvidenhed og kundskab blandt unge samt at værne om dem mod de yderliggående og destruktive holdninger og de inficerede udøvelser har Foreningen For Kulturelle Projekter den glæde at indbyde jer til dette spændende foredrag.
Foredragsholder :Khaled Issa
Sted :Fredericiavej 63 , 3000 Helsingør
Dato Og Tid: 24.03.2012 kl:18.00

 

N.B. Afholdt Aktivitet :
Omkring 90-100 glade personer (flest unge) mødte til dette spændende foredrag  og det tyder på det var en stor succes…
Man kan se billederne fra arrangementet ved at følge dette link

Share Button

Team Succes har fået grønt lys i Fredensborg Kommune

Ambitionerne er høje! Målene er konkrete! Rejsen er lang! Støtten er derimod eksisterende vejen igennem. Vi hjælper vores medlemmer med at opnå deres ambitioner, ved at give dem den nødvendige støtte, og opbakning indtil de når succesen.

Hvad arbejder Team Succes med !!!

Team Succes retter sig mod unge, der ikke har mulighed for at få støtte hjemmefra til for eksempelvis lektiehjælp og søgning af fritidsjob.
“Manglende uddannelse og job giver ofte de unge lavt selvværd og kan i værste fald give de unge sociale problemer med risiko for at blive involveret i kriminalitet. Med Team Succes kan vi forvente bedre forudsætninger for, at disse unge kan få succes i deres liv – både privat og i forhold til uddannelse og arbejde,” siger Suzan Daoud , der er næstformand i Social- og Sundhedsudvalget. Hun fortsætter: “I sidste ende er uddannelse og arbejde det bedste middel til at holde de unge væk fra kriminalitet.”

Hanne Berg (F) fra Børne- og Skoleudvalget glæder sig også til det kommende projekt.

“Det er vores håb, at Team Succes bliver endnu en vigtig brik i Fredensborg kommunes forebyggende ungeindsats. Ud over uddannelsesperspektivet skal de unge opleve gode kammeratskaber og skal gives redskaber til i øvrigt at påvirke ungdomslivet positivt,” siger Hanne Berg.Team Succes startes i 2012 af Fredensborg Kommune med støtte fra Egmont fonden.

Share Button

Det frivillige arbejde skal belønnes !

 

Der er gang i Kvarterhuset

Tirsdag den 11.10.2011 var der masser af aktiviteter i
Kvarterhuset i Kokkedal. FFKP (Foreningen For Kulturelle Projekter) tog æren for et af de sidste tirsdagsarrangementer som finder sted i husets regi. Som de
fleste ved så bliver der oprettet en ungdomsklub på stedet til forargelse for mange af de herboende frivillige.

Aktiviteterne bestod af at hjælpe unge til at engagere sig mere i det frivillige arbejde. Man startede med at informere de lokale unge om
hvad en forening er! Hvad vedtægterne i en forening er! Hvad er kassererens arbejde, hvad består ethvert enkelt bestyrelsesmedlem arbejde af? Dertil var
der masser af spørgsmål, coaching, udfordringer i form af bl.a. quizzes/tests som de unge deltog aktivt i, fordi at være en ny frivillig kan være svært. Man
møder mange nye/forskellige mennesker og indgår i relationer, som man slet ikke er vant til. At være frivillig i det sociale arbejde har sine helt egne
udfordringer og dilemmaer, og det kan være svært at stå alene med i starten.
Derfor var denne aktivitet et godt værktøj i den rigtige retning, da denne vil afhjælpe målgruppen med bedre integration i det frivillige/sociale arbejde.

Pigerne er også med

Lang de fleste der deltog i aktiviteterne var de lokale unge piger, hvilket bestyrelsen i ffkp var begejstret over. Pigernes deltagelse i
arrangementet lagde ikke skjul på at pigerne er motiverede via deres netværk.
Forløbet var virkelig sjovt og udfordrende“ mener en af de fremmødte piger, og en anden tilføjer “Dette her er lige hvad jeg havde brug for, det
er helt vildt

Dygtige foredragsholdere

Foredragsholdere Abed Adlouni og Mohammad Ismail (begge medlemmer af ffkp og arbejder indenfor coaching) var ligeledes begejstrede over pigernes
kunnen indenfor det frivillige arbejde.

Både deltagerne og bestyrelsen skal have ros for deres medvirken i arrangementet “ mener de to dygtige foredragsholdere.

Share Button

Kokkedal Historie

Share Button

Fælles-Spisning I Kvarterhuset

Tirsdag den 8 Juni 2010 var der fællesspisning i Kvarterhuset, Foreningen For Kulturelle Projekter (FFKP) stod for arrangementet. Der blev serveret arabiske delikatesser såsom ”Hummus” og ”Tabbuli”. Før serveringen af maden blev der holdt et info-foredrag. Ihab Saad som er talsmand for FFKP fortalte om FFKP og om hvad formålet med FFKP er og hvor længe den har eksisteret. Han nævnte bl.a at FFKP har eksisteret i mere end 16 år, tilbage til den gang det hed Karlebo Kommune, men FFKP blev først godkendt i 2009 som en folkeoplysende forening. Så fortalte han om foreningens tidligere aktiviteter såsom Sammen og Forskellig 1 & 2, kulturnatten i Helsingør Kommune, kulturnatten i den gamle Karlebo Kommune, kulturnatten i Fredensborg Kommune, Kvarterhusets mærkedage og m.m. Han fortalte også om Foreningens igangværende aktiviteter og det er Social Girls klubben og deres hjemmeside som understøttes af foreningen, lektiehjælp som er både for børn og unge der går på gymnasium, arabisk modersmåls undervisning for børn over 5 år, Kids Club for børn under 5 år osv.

Efter foredraget, blev der serveret arabisk mad med 4 forskellige retter, hvor Mariam Mahmoud (som er medlem af foreningen) præsenterede dem for gæsterne…

Billederne kan ses her

Share Button

Bevar Kvarterhuset i Kokkedal

Brev sendt til politikere og alle interesserede :

Kære Alle ,

Vi hørte for nyligt (fra nogle politikere) , at der ligger et politisk forslag i kommunen om at oprette en klub for unge i kvarterhuset ,eller give dem adgang til kvarterhuset . Derfor vil vi opgive vores synspunkter om dette emne:

  1. Vi er en af de store medspillere i Kvarterhuset og kulturen generelt i det lokale område, da vi bl.a. er præsenteret i kulturelt samråd, samt at vi har medlemmer i alle aldre. Mange af dem bor i Egedalsvænge . Det vil være besværligt for de fleste at samles et sted, der ligger længere væk end  Kvarterhuset. Specielt går det ud over små børn (helt ned til 4 år). De er meget knyttet til Kvarterhuset med deres ”Kids-Club”, der finder sted om søndagen .
  1. Et af FFKP’s formål er at samle unge fra gaden til noget mere nyttigt og på den måde formindske kriminalitet og vold.

Ud fra dette har vi i lang tid arbejdet målrettet på at samle vores unge (og børn) medlemmer, og belære og råde dem om at holde dem væk fra bl.a. at gruppere sig ved centeret eller at omgås ballademagere/ kriminelle. Derfor er vi bange for, at vores unge medlemmer vil omgås denne type unge og dermed blive påvirket af dem når kommer til Kvarterhuset,.

  1. Huset har et meget centralt beliggenhed til beboere i Egedalsvænge samt boligkvartererne b

Byengen, Nordengen og Mellemengen. Det er blevet et meget kendt kulturhus, især med sine tirsdags-arrangementer, at det bliver besøgt af mennesker fra de nærliggende kommuner og endda fra København.

  1. Vi, med vores store antal medlemmer og aktiviteter, har kun adgang til kvarterhuset 3 dage om ugen. Vi har virkelig prøvet at søge hjælp hos kommunen til at finde lokaler til vores fremtidige aktiviteter, samt at leje os ind i et lokale dog uden held , da de tider vi allerede har i kvarterhuset ikke er tilstrækkelige til vores vision om så mange fritids-aktiviteter som muligt. Det vil være katastrofalt at skære ned på disse tider, eller at flytte nogle af dem andre steder.

Af disse grunde og for mange andre håber vi, at I tænker godt og grundigt inden I påtager Jer dette ang. Kvarterhuset. Det vil være ulogisk at give adgang til andre grupper, da det allerede er fuldt booket hele ugen. Især hvis disse grupper kunne have konsekvenser som følge for andre grupper.

Vi ved og tror på, at politikere vil tænke logisk og ikke ødelægge forenings/kulturlivet i Kvarterhuset bare fordi man vil oprette en klub .Det vil være på bekostningen af det gode beboer-liv, mange gode aktiviteter fra vores forening (135 medlemmer), mødregrupper, dansk undervisning , Syklubben , lektie-cafe, Pika gruppen med deres mange ældre medlemmer, Kokkedal på vejs ferie aktiviteter og mange mange flere.

Vi har intet imod i opretter en klub for dem. Men de kommer ikke til at være mere end de over 135 medlemmer, vi allerede har. Derfor kan I godt finde dem et andet lokale, de kan opholde sig i, i stedet for, at det skal gå ud over de forskellige grupper.

For hvis i tænker på at løse de 20-30 unges problemer og gerne vil give dem Kvarterhuset, frygter vi da, at over 80 unge vil tage de kriminelle unges plads ved bl.a. at sidde på gaderne og gruppere sig ved centeret.

Share Button

Lifecoaching i Kokkedal

Få det bedste ud af dit liv , opfordr dig selv, sæt dit mål…

Kvarterhuset i Kokkedal skulle egentlig have været rammen om et foredrag med lifecoach Mohammad Ismail tilbage i februar, men det satte en snestorm en stopper for. Men det lykkedes dog anden gang tirsdag den 2. juni kl. 18.30.

Man kunne man høre den unge lifecoach Mohammad Ismail fortælle om, hvorfor det er vigtigt hele tiden at udvikle sin personlighed, og hvordan man får mest muligt ud af livet og forstå de barrierer, man måske selv sætter op.

Men hallo !!! hvad er Lifecoaching egentlig for noget ???

Lifecoaching er coaching der skal afklare og opstille mål for hvad det er du virkelig vil. Hvad er det for nogle behov og ønsker du har til dit eget liv. Igennem lifecoaching hjælper en lifecoach til at man blive bliver klar over hvad der forhindre i at man opnå det man virkelig vil. Lifecoaching hjælper til at blive bevidst om sine vaner og tankemønstre, så man fremover kan arbejde på at nå målet for hvad man virkelig vil. Lifecoaching giver bevidsthed, som er med til at starte handlinger der er forandre liver, vaner og tankemønstre. Det kan være med til at give energi og overskud i dagligdagen, få afklaret personlige værdier, fokus på prioriteringer mellem arbejde og privatliv.

Lifecoachen giver coaching med henblik på at finde ressourcer der gør at man er i stand til at tage ansvaret og handle for at opnå de fundne mål for det gode liv man ønsker sig.

Hvordan startede det ???

Coaching er et begreb der stammer fra sportens verden. I sportens verden handler det om mål og resultater. For at opnå resultater kræver det frigivelse af potentiale.
Det er senere hen blevet meget populært at coache alm. mennesker og indenfor erhvervslivet.
Hvor man oftest går rundt med drømme og billeder i hovedet omkring hvordan man ønsker sin dagligdag skal være, men har ikke motivationen eller rigtige mentalitet til at realisere det.

Se billederne fra arrangementet her

Share Button

En Stolt Suzan Daoud

Ved et arrangement den 30. april 2010 i københavn, fik den unge lokale politiker Suzan Daoud overrakt en pris for aktiv deltagelse i politik.
Hun var meget stolt og glad over at modtage så fin en pris.

Se billederne her

Share Button
0 besøgende online lige nu
0 gæster, 0 medlemmer
Maks. antal besøgende i dag: 7 kl. 07:38 am CET
Denne måned: 9 kl. 12-13-2017 02:03 am CET
Dette år: 39 kl. 04-27-2017 11:01 pm CEST
Siden begyndelsen: 84 kl. 05-27-2012 04:39 am CEST
Visit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On TwitterVisit Us On YoutubeCheck Our Feed