Tag Archive for Ibrahim

Bevar Kvarterhuset (Indlæg ved Suzan Daoud Og Ibrahim Rashdan)

Bevar Kvarterhuset

Der er ingen tvivl om at Kvarterhusets vigtige kultur,integrationsintiativer og en ungdomsklub er uundværlige for Kokkedal.

Kvarterhuset i Kokkedal er i dag et af de vigtigeste mødesteder i Kokkedal.

I Kvarterhuset har bl.a. flere foreninger deres egne aktiviteter og helt overordnet er Kvarterhuset således en vigtig brik i integrationsindsatsen i Kokkedal.

Der er stor fare hvis Kvarterhuset i Kokkedal nedlægges eller flyttes til andre lokaler, for at få plads til en kommende ungdomsklub i Kvarterhusets lokaler.

Det er vigtigt at, Kvarterhusets aktiviteter bibeholdes, og at en kommende ungdomsklub i Kokkedal ikke placeres i Kvarterhuset.

Mange brugere benytter Kvarterhuset til at booste det sociale, kulturelle og integrationsrige samfund i Fredensborg kommune.

Derfor siger flere end 200 NEJ TAK til en ungdomsklub i Kvarterhuset.

Vi samler snart underskrifter ind imod flytning af Kvarterhuset.

Med venlige hilsner

 

Foreningen For Kulturelle Projekter (ffkp), www.ffkp.dk og Suzan Daoud, medlem af byrådet ( SF)

Share Button

Fælles-Spisning I Kvarterhuset

Tirsdag den 8 Juni 2010 var der fællesspisning i Kvarterhuset, Foreningen For Kulturelle Projekter (FFKP) stod for arrangementet. Der blev serveret arabiske delikatesser såsom ”Hummus” og ”Tabbuli”. Før serveringen af maden blev der holdt et info-foredrag. Ihab Saad som er talsmand for FFKP fortalte om FFKP og om hvad formålet med FFKP er og hvor længe den har eksisteret. Han nævnte bl.a at FFKP har eksisteret i mere end 16 år, tilbage til den gang det hed Karlebo Kommune, men FFKP blev først godkendt i 2009 som en folkeoplysende forening. Så fortalte han om foreningens tidligere aktiviteter såsom Sammen og Forskellig 1 & 2, kulturnatten i Helsingør Kommune, kulturnatten i den gamle Karlebo Kommune, kulturnatten i Fredensborg Kommune, Kvarterhusets mærkedage og m.m. Han fortalte også om Foreningens igangværende aktiviteter og det er Social Girls klubben og deres hjemmeside som understøttes af foreningen, lektiehjælp som er både for børn og unge der går på gymnasium, arabisk modersmåls undervisning for børn over 5 år, Kids Club for børn under 5 år osv.

Efter foredraget, blev der serveret arabisk mad med 4 forskellige retter, hvor Mariam Mahmoud (som er medlem af foreningen) præsenterede dem for gæsterne…

Billederne kan ses her

Share Button

Sammen Og Forskellige 2010

Efter successen fra sidste år gentager vi i dette år arrangementet i samarbejde med kulturelt samråd i Fredensborg Kommune og en række foreninger . Vi deltager i alle områder på selve dagen , vi har en stand ,hvor vi deler brochurer og info om vores foreningens aktiviteter , har en masse lækker arabisk mad (falafel, salater , hommus , arabisk kebab)  vores pigekor optræde på scenen med nogle dejlige sange ,og så skal vores unge talent Mohamad (Mumi) underholde publikum med hans eget mikset Rap .

Kulturelt Samråd har fået grønt lys til SAMMEN OG FORSKELLIG 2010
Søndag den 25. april klokken 11 til 16 i Ungecenter i Nivå, slår Kulturelt Samråd atter dørene op til et tværkulturelt arrangement.
Der er sendt opfordringer ud til en række foreninger om at medvirke.
Vil din forening også være med så kig ind på:
Sammen og Forskelligt blev for første gang gennemført i 2009 og her viser såvel danske som nydanske kulturforeninger hvad de kan inden for:

– Musik og optræden fra scene eller på gulv.
– Kunst og mad.
– Børne- og ungeaktiviteter.

Se billeder fra 2009 her

Der var gang i Ungecenter i Nivå søndag den 25.april, hvor modelflyvere og klassiske toner, russiske takter og rockmusik, boksning og naturbevarelse blandede sig med arabiske madspecialiteter, dansk springgymnastik og i det hele taget en ægte folkefest for lokalområdet, da arrangementet ‘Sammen og Forskellig’ løb af stablen, skriver Lokalavisen Uge-nyt om Kulturelt Samråd Fredensborgs arrangement.
‘Sammen og forskellig’ blev første gang afholdt sidste år, og tilslutningen var mindst lige så god i år, hvor mange lagde vejen forbi for at deltage, lytte, smage, synge eller grine sammen med andre til det, som arrangøren Kulturelt Samråd betegnede som ‘Nordsjællands største og sjoveste legeplads’ for alle aldre og baggrunde.

Foreningen for kulturelle Projekter (FFKP) mødte stærkt op til arrangementet med følgende stands:

 1. Et stort arabisk mad arrangement (Falafel, Kødboller ,salater og kager)
 2. Maleri-udstilling
 3. En stand med brochure om foreningen samt nogle foldere om dens aktiviteter
 4. Pigekoret
 5. Rap fra den unge talent Mummi
Også borgmester Thomas Lykke Pedersen kiggede forbi og ønskede projektet god vind.
“Jeres initiativ viser, at der i Fredensborg Kommune foregår et rigt kulturliv med stor variation og en mangfoldighed af aktiviteter. Derfor er det en herlig festdag i dag, hvor alle har en fin mulighed for i mødet med mennesker og kulturer, som var fremmede, da vi kom, at opdage, at en fremmed bare er en ven, man endnu ikke har mødt, uanset om personen er optaget af arabisk dans, modelfly eller gamle danske vævemetoder,” pointerede Thomas Lykke Pedersen i sin tale.
Det overordnede formål med ‘Sammen og Forskellig’ er at fremvise, hvad Fredensborg Kommunes danske og nydanske kulturelle foreninger kan inden for musik, sang, teater, gastronomi, leg og sport.

Billederne fra 2010 her

Share Button

Den velsignede pilgrimsrejse (Hadj)

 Allah, være ophøjet, sagde i Al-Qur´an i Surat Al ^Imran, vers 97:

وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً

Som betyder: ”Det påhviler menneskerne at tage på pilgrimsrejse til huset (Kabaen), for hvem der magter det”, og profeten, må Allah ophøje hans rang, sagde: ”Den, som udfører pilgrimsrejsen og afstår fra forbudt seksuelt samvær samt store synder, træder ud af sine synder, som den dag han blev født”. Berettet af Al-Bukhariy.

Der er enighed blandt de lærde om, at pilgrimsrejsen er en pligt for den, der magter det, og at den, der benægter dennes forpligtelse, begår blasfemi. Derimod blot at undlade den, når man magter at udføre den, og mens man tror på dens forpligtelse, er ikke blasfemi. Hvad angår Al-^Umrah er der uenighed blandt de lærde; nogle anser den som værende en pligt og andre anser den som Sunnah og ikke en pligt.

Blandt det, som viser Hadj’s dyder, er, at den indbefatter flere handlinger, som indeholder kamp mod egoet, herunder: at give penge ud, at tørste, sulte, trættes, føle fare, at forlade hjemlandet, familien samt vennerne. Profeten, må Allah ophøje hans rang, sagde: ”Den fuldkomne pilgrimsrejse har ingen anden belønning end paradiset”.

 

Hadj’s søjler:

Hadj består af seks søjler, som Hadj er ugyldig uden, og som ej kan erstattes med ofring af dyr.

 1. Ihram (hensigten om at påbegynde Hadj’s handlinger). Dette gøres ved, at man f.eks. siger i sit hjerte: ”Jeg har til hensigt at påbegynde udførelsen af Hadj”.
 2. At stå på ^Arafah den 9. dag i den 12. måned Dhul-Hidj-djah, fra solens aftagen fra sit højeste punkt (Adh-Dhuhr’s tids begyndelse) indtil daggryet oprinder på ^Id-ul-Adha dagen. Profeten, må Allah ophøje hans rang, sagde: ”Uden at stå på ^Arafah er Hadj ugyldig”.
 3. Tawaf (rundgang om den beærede Ka^bah). Den er ugyldig undtagen efter midten af Al-^Id’s nat.
 4. Vandring mellem Safa og Marwah 7 gange. Man starter ved Safa bjerget og slutter ved Marwah bjerget.
 5. Barbering eller klipning. Man kan nøjes med at fjerne tre hår enten ved at plukke dem, barbere dem, klippe dem eller andet.
 6. At overholde førnævnte rækkefølge i de fleste søjler.

Vigtig note: Før man drager af sted, bør man allerførst begynde med, at angre, give rettigheder tilbage, betale gæld tilbage, tage Halal penge med på rejsen, betale noget almisse, og opsøge en god, troværdig og retskaffen person til at ledsage en. En som kan minde en om man glemmer, hjælpe en om man behøver hjælp, bistå en om man udviser fejhed, opfordre en til tålmodighed om man udviser utålmodighed. Endvidere bør man hilse på sine venner, naboer, brødre og bede dem om bøn, da der er godhed og velsignelse i en muslims bøn.

Share Button

Udvalgsnedlæggelse besluttet en sen nattetime

PRESSEMEDDELELSE ANGÅENDE FORSLAGET OM NEDLÆGGELSE AF FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I Fredensborg Kommune
DATO: 5. DECEMBER 2009

………………………………………………………………….

Udvalgsnedlæggelse besluttet en sen nattetime – var det gennemtænkt?

Forslaget om nedlæggelse af Fredensborg Kommunes Folkeoplysningsudvalg (FOU) blev forelagt politikerne en sen nattetime på et konstitueringsmøde.

Hvor vidt FOU skal fortsætte i den nye byrådsperiode kan diskuteres, men hemmelighedskræmmeriet omkring beslutningen er ikke et demokrati værdigt.

Den nyvalgte formand for Fritids- og Erhvervsudvalget Per Frost Henriksen (PFH) siger i et indlæg at beslutningen om at nedlægge FOU ”relaterer sig til et grundigt forarbejde…”. Dette arbejde har ingen i FOU haft kendskab til.

Dette står i modsætning til hvad PFH skriver i samme indlæg ”der er et godt demokrati omkring de folkeoplysende aktiviteter”

Nu er der efterhånden kommet så mange meldinger fra byrådsmedlemmer der tager afstand fra forslaget om FOU’s nedlæggelse, at det bør tages op til nærmere drøftelse på en tillægsdagsorden ved det kommende konstitueringsmøde.

Jan Svenningsen, formand for Folkeoplysningsudvalget

John Sylvester, formand for Kulturelt Samråd

Share Button

Nedlægning af Folkeoplysningsudvalget

PRESSEMEDDELELSE 19.NOVEMBER 2009

Armslængdeprincip og nærdemokrati var ikke interessant!

Det nye byråd nedlægger Folkeoplysningsudvalget.

Det var ikke uden grund, at Kulturelt Samråd Fredensborg Kommune spurgte politikerne op til valget, om Folkeoplysningsudvalget blev bevaret efter valget.

Vi var betænkelige ved tavsheden om dette spørgsmål.
Det er nu en kendsgerning, at det sidste sted, hvor der var nærdemokratisk indflydelse på tildeling af støttemidler til kultur og fritidsarbejde, er fjernet.

Det er svært at få øje på et rationelt argument for at nedlægge Folkeoplysningsudvalget.

Menige medlemmer af Folkeoplysningsudvalget får intet honorar for deres arbejde, og udvalget kan ikke bruge andre penge end dem, der er fastlagt af byrådet.

Det er altså ikke et spareforslag.

Der er nu kun tilbage at opfordre byrådspolitikerne til at være mere lydhøre over for de organisationer og foreninger, der er i kontakt til græsrødderne.

Med venlig hilsen

Kulturelt Samråd Fredensborg Kommune

v/ John Sylvester

Sørens Alle 18

3050 Humlebæk

Tlf. 49 19 19 90

Share Button

Drengekor

Share Button

Pigekoret

Share Button

5 År For Kokkedals Kultur Knudepunkt

 

Kvartershuset i Kokkedal blev fejret i sprogets roser og grønne planter på fem års dagen tirsdag den 18.08.2009

Kvartershuset i Kokkedal blev på sin vis fejret på husets fem års fødselsdag tirsdag.

Om eftermiddagen bagte alle nabolagets kagekoner det bedste de formåede af hjemmebag og andre af det multietniske køkkens lækkerier til 5 Årsdagen.

Og om aftenen fyldtes huset med gratulanter og brugere og gode venner.

Den første stive time gik med taler, for der var mange, som følte at de måtte hylde det kulturelle midtpunkt og husets trofaste leder Hikmat Hussein.

Borgmester Olav Aaen sendte en venlig tanke til det hedengangne Karlebo Byråd, der fik ideen, tegnede perspektivet og bevilgede huset.
Formand for integrationsudvalget Hanne Berg glædede sig over det praktiske og jordnære integrationsarbejde, som foregår huset dagligt året rundt.

Næstformand i FFKP Ibrahim Rashdan takkede for husly for en af kommunens store kulturelle foreninger (nemlig Foreningen For Kulturelle Projekter) og roste Hikmat for sin store indsats og nævnte bl.a at Kvarterhuset af knudepunktet for den lokale kultur , et godt redskab der fremmer integrationen og henviste til pigekoret , som bruger huset jævnligt og som både synger arabiske og danske sange . Han blev derefter (sammen med Ali Esmail) af borgmesteren overrakt en særlig gave for deres store indsats og arbejde under  moderniseringen af kvarterhuset.
Projektkoordinator i Kokkedal På Vej Michael Hedegaard Jensen takkede Hikmat for det gode samarbejde og medbragte et figentræ.

John Sylvester, formand for Kulturelt Samråd, glædede sig over at de traditionelle danske foreninger og foreningerne for nye danskere har fundet sammen under paraplyen, og Samrådets gave til Kvartershuset var uundgåeligt en rød paraply.

Også Merete Carsten fra Karlebo Lokalhistoriske Forening måtte påskønne Kvartershuset:

“Kære Hikmat,” sagde hun, “jeg kan næsten ikke tro mine egne øjne, når jeg ser at der står fem år på indbydelsen. Du har jo været her altid!”

Efter talerne var der fællesspisning, musik og sang, og kvarterets børn hoppede på den traditionelle hoppeborg.

Share Button
0 besøgende online lige nu
0 gæster, 0 medlemmer
Maks. antal besøgende i dag: 7 kl. 07:38 am CET
Denne måned: 9 kl. 12-13-2017 02:03 am CET
Dette år: 39 kl. 04-27-2017 11:01 pm CEST
Siden begyndelsen: 84 kl. 05-27-2012 04:39 am CEST
Visit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On TwitterVisit Us On YoutubeCheck Our Feed