Talen ved integrationprisen 2014

Jeg er ikke rigtig god til at holde tale, men nu står jeg på scenen og skal frem med et par ord, og sådan er det bare.
Vi fra foreningen for kulturelle projekter vil gerne udtrykke en stor tak til kultureltsamråd og coloplast for at have tildelt os  integrationsprisen.
Og tak til borgmesteren for de pæne ord.
Det er rigtig dejligt at høre og mærke at der er nogen som værdsætter pris på vores arbejde.
Tak til vores formand samt medlemmerne af ffkp for deres indsats.
Vi vi selvfølgelig bruge pengene på vores mangfoldige aktiviteter som har til formål at samle mennesker i forskellige aldre til noget gavnligt.

image

Så kultur, kultur og mere kultur skal der på dagsordenen i vores dejlige kommune.
Og endnu engang tak for prisen.
Tak for det.

image

Share Button

KOKKEDAL BYFEST 2014

BYFESTFORBEREDELSERNE SKUDT GODT I GANG

bf 2014

 

Mandag den 13. januar mødtes man om den kommende byfest, som i 2014 bliver den 22, 23  & 24 maj.

Det var glædeligt at se nye aktører på banen! Man kan til byfesten bl.a. opleve taichi (kinesisk kampsport), zumbadans og skak. Men også mange af de tidligere aktører og foreninger har meldt sig på banen allerede nu, så der vil være gensyn med masser af spændende aktiviteter.

Baggrund (KOKKEDAL STÅR SAMMEN)

Kokkedal Byfest havde sit første år i 2012, men bygger i virkeligheden på en lang tradition. I mange år har beboere i det almene boligområde og foreningslivet sammen udført mange kulturelle arrangementer som fx Kulturnat, Naboskabsfest, Kulturraketten – og også Kokkedal Byfest.

Foreningens Aktiviteter

Ja, foreningen for Kulturelle Projekter har flere aktiviteter til festen.Arabisk Folkedans, Pigekoret (Al-Zahrat), samt det store info/mad telt når sulten melder sig oven på de mange oplevelser.

Netop Nu og programmet

Lige nu har man lige fået overblik over, hvem der vil deltage og hvilke aktiviteter man kommer med.

Og programmet til byfesten 2014 er klar download det her.

 

Har man lyst til at høre mere om byfesten eller har man en god idé til indholdet, kan man kontakte Ole Skjellerup, som er projektleder for byfesten.

Vel mødt

bf.2

Share Button

Dansens Dag i Kokkedal

Kokkedal danser

DD07

Der var Full house da man fejrede Dansens Dag i Kokkedal forleden.

Ved Egelunden  pleje og aktivitetescenter kunne man tydeligt se og høre de optrædende fra forskellige genre og aldre.

Børnene fra fritidshjemmet, UC Stars, arabisk folkedans samt fælles dans stod i programmet, og der var masser som blev smittet og hoppede med.

Det nye i år var Al Fursan gruppe som bedrog med lidt folkeliget Dabke (arabisk folkedans) .

 

 

 

 

DD04 DD05 dd

Share Button

ET ÅBENT TAKKEBREV

 20140428_193124_018

Regnbuen er en realitet.

Det nye foreningshus åbner nu dørene op til nogle dejlige, ambitiøse kulturelle aktiviteter.

Et dybt, dybt tak til alle, HVER OG ÉN, som har ydet, givet os håb og støttet os med vort ønske om egnede lokaler til foreningsaktiviteter.

Et stort tak til Kultureltsamråds John Sylvester. Uden Johns (samt de øvrige i Kulturelt Samråd bestyrelses) opbakning havde det været anderledes.

Tak til byrådspolitikere, ikke mindst Suzan Daoud, Per Frost,  og de øvrige, der troede på vores sag.

Og tak til Souschefen Marie Buch Drejer, Marlene Sørensen, Julie Lau Sletten mm. som har videregivet vort ønske til byrådet.

Tak til vores dejlige formand.

Tak til pressen for den værdige dækning under situation.

Regnbuen begynder nu for alvor at blive taget i brug.

Billeder er fra gårsdagens forsamling.

Lad os alle bryde ud i sang.

♥♥♥

Foreningen For Kulturelle projekter

www.ffkp.dk

20140428_202137_024

Share Button

Invitation til Sammen Og Forskellig (6)

sammen og forskellig 6

Invitation til Fredensborg Kommunes kulturelle foreninger

Vil I være med?

Af John Sylvester (Formand af Kulturelt Samråd Fredensborg)

Søndag den 11. maj fra kl. 11 til ca. 16
I Ungecenter i Nivå, Møllevej 9.

Vi spørger jer, samt alle dem der var med de foregående år, om I vil være med til at gøre denne dag til en stor oplevelse for jer selv og mange andre. Det håber vi!
Tilmeldingsskema

Derfor kan du her downloade et tilmeldingsskema som vi vil bede jer om at udfylde. Det er også ok hvis I bare vil ringe om tilmelding og svare på det vi spørger om i tilmeldingsskemaet. De tidligere år har vi brugt meget uproduktivt tid på rykkere og påmindelser. Vi vil meget hellere lave noget reelt styrings- og planlægningsarbejde.

Derfor er det vigtigt at vi får hurtigt besked fra hver og en, da det af erfaring er et stort puslespil at få de enkeltes ønsker til at gå op i en større helhed.

Om Deltagelse
Hver forening afholder selv sine udgifter. Er der særlige udgifter til materialer, transport, kostumer, instruktører, skiltning m.v., der alene har med dette arrangement at gøre, kan man søge styregruppen om dækning.

De foreninger der leverer smagsprøver bedes oplyse det beløb som de forventer at anvende til køb af råvarer, da alle smagsprøver skal være gratis.

For at kunne gennemføre en ordentlig planlægning skal vi have jeres svar, og allerhelst tilmeldingsskema, hurtigst muligt og senest Mandag den 17. marts 2014.

Har I spørgsmål så hold jer ikke tilbage, men ring, skriv eller mail til:

John Sylvester
Kulturelt Samråd i
Fredensborg Kommune
E-mail: sylvester@49191990.dk
Telefonnr. 49191990 Mobil: 23295090
Vi glæder os til at høre fra jer.
Med de bedste hilsner fra styregruppen.

KORT PROJEKTBESKRIVELSE

Kulturelt Samråd i Fredensborg Kommune har igen i år på vegne af en styregruppe søgt – og modtaget – økonomisk støtte til kulturarrangementet Sammen og Forskellig.
Den væsentligste del af budgettet er bevilget fra det der populært kaldes midler til støtte for frivilligt socialt arbejde. Alt arbejde som styregruppen har med arrangementet er frivilligt og ulønnet.

Bevillingen er givet på baggrund af følgende projektbeskrivelse:

Projektansvarlig er: Kulturelt Samråd i Fredensborg Kommune i en gruppe med flere kulturelle, etniske og andre foreninger, der arbejder med frivilligt kulturelt og socialt arbejde.

1. Fredensborg Kommune er beriget med mange forskellige kulturer af både dansk og anden etnisk oprindelse. Under forudsætning af, at der kan opnås økonomisk støtte, har gruppen besluttet at
gennemføre et multikulturelt arrangement i foråret 2014, i lighed med de arrangementer, der blev gennemført i 2009, 2010, 2011, 2012 og 2013.

2. Arrangementet er gratis og for alle borgere i Fredensborg Kommune, dog vil der skulle betales for drikkevarer i forbindelse med visse kulinariske smagsprøver.

3. Programmet vil omfatte nogle af de emner der karakteriserer hver af de deltagende etniske gruppers kultur indenfor:

• Sang, musik, dans og bevægelse fremført på scene.
• Kunst og kunsthåndværk fremvist i boder.
• Kulinariske specialiteter.
• Børne/ungeaktiviteter.
• Sport og motion.

4. Kulturelt Samråd har nedsat en styregruppe, der planlægger arrangementet og derefter drøfter det med en plenumforsamling af repræsentanter for de deltagende foreninger samt projekterne
Kokkedal På Vej og Nivå Nu. Når programmet er besluttet, vil der blive udarbejdet en plan for information, herunder trykning af PR-materiale, samt udsendelse af pressemeddelelser og invitationer.

5. Kulturelt Samråd mener at entre og deltagelse bør være udgiftsfri for besøgende og de deltagende foreninger, og søger derfor støtte til arrangementet fra kommunens midler til sådanne formål.

Share Button

Kokkedals Nye Foreningshus

Center for Kultur, Idræt og Sundhed inviterer til indvielsen af Regnbuen – Kokkedals nye foreningshus.

rb

Baggrund

Regnbuen er indrettet til foreningsbrug, efter tilsagn fra bl.a. vores forening. Og dette vil være en delvis erstatning for Kvarterhuset, der for nogle år tilbage blev omdannet til en ungdomsklub.

Regnbuen åbner, som foreningshus, her til marts. Dette fremgår af en invitation sendt til lokale foreninger af Center for Kultur, Idræt og Sundhed .

Om indvielsen

Til indvielsen vil der være mulighed for at stille spørgsmål til brugen af huset og, hvilke muligheder det giver for foreninger og kulturelle arrangementer. Indvielsen markeres af formanden for Fritids- og Idrætsudvalget Per Frost Henriksen.

Derudover vil der blive serveret kaffe og the mm.

Vi fra foreningen glæder os meget til at se de ændringer der er blevet foretaget i Regnbuen og håber dette vil gavne det lokale område.

Indvielsen vil foregå i Regnbuen, Broengen 2B, 2980 Kokkedal, den 17.03.2014 fra kl. 16.00 til 17.00

Sæt X i kalenderen.

 

Share Button

Kulturelt Samråds repræsentantskabsmøde

Kom til Kulturelt Samråds repræsentantskabsmøde på Humlebæk Bibliotek onsdag den 19. marts kl. 19.30, lyder opfordringen fra John Sylvester, der er samrådets mangeårige formand.

 

Der er nok at fortælle om og diskutere. I Fredensborg skal anvendelsen af den gamle biograf ses i sammenhæng med de mange andre planer der er i spil om at give ekstra liv til Fredensborg by. I Humlebæk er anvendelsen af Posthusgrunden i fokus – efter samrådets opfattelse vil det være oplagt at kommunen sikrer sig muligheden for her at skabe centralt tea-ter, bibliotek og kulturhus tæt ved stationen og Louisiana, nu hvor idrætten er ved at nye faciliteter ved Langebjergskolen.

I Kokkedal skal der med borgerinddragelse planlægges for Byens Hus. Og hvad skal der ske i Nivå?

I alle tilfælde vil Kulturelt Samråd spille med, både direkte og gennem sit medlemskab af Fritidsforum, hvor foreningsfolk og politikere mødes.

Fritidsforum er i øvrigt også selv genstand for diskussion. Skal Fritidsforum i hovedsagen være et forum for gensidig orientering eller have mere direkte indflydelse end det har i dag, fx på fordeling af de økonomiske midler fra de forskellige puljer til foreningerne?

Alle der interesserer sig for vores forenings- og kulturliv er velkommen slutter formanden.

FAKTA:
Kulturelt Samråd er en paraply-organisation for de kulturelle, folkeoplysende foreninger, grupper og institutioner i Fredensborg Kommune.

Alle med interesse for kulturen i kommunen er velkomne til at deltage i diskussionerne på mødet, men kun kontingentbetalende medlemmer af Samrådet har stemmeret, herunder til valg af medlemmer til Samrådets bestyrelse.

Kontingentet er Kr. 100,-
Indbetales på konto 1551-2709953 inden repræsentantskabsmødet
Send gerne dette videre til kassereren.

Der er mindst 4 gode grunde for kulturelle folkeoplysende foreninger, grupper og institutioner til, at være medlem af Kulturelt Samråd:

BRUGEN
En forening eller en gruppe kan bruge Kulturelt Samråd som et talerør overfor politikere og forvaltning.

NETVÆRKET
En forening eller en gruppe kan være interesseret i, indirekte, at udvide sit netværk gennem Kulturelt Samråds repræsentationer i diverse råd og komitéer.

SYMPATIEN
En forening eller en gruppe kan have sympati for Kulturelt Samråds holdninger og frivilligt ulønnede arbejde, og vil derfor støtte samrådet ved sit medlemskab.

MÆNGDEN
Og endelig er der den helt enkle. Jo flere foreninger der er medlem af Kulturelt Samråd jo større vægt er der bag foreningernes argumenter overfor politikere og
forvaltning.

HERTIL KOMMER

At Kulturelt Samråd, som medlem af FRITIDSFORUM, er politikernes og forvaltningernes sparringspartner, orienteres om budgetter, har udtaleleret i principielle sager, og er med i fastlæggelse af dagsorden for kommunens debatmøder, temadage og kurser for foreningerne.

Share Button

Fredensborg Bio bliver Kulturhus

Kulturudvalget har besluttet, at Fredensborg Bio skal være et kulturhus og byrådet har fra 2014 afsat 100.000 kr. årligt, til driften af Fredensborg Bio som kulturhus. Kulturelt Samråd er inviteret med til en kulturhuskomité.

fb

Fredensborg Bio er allerede i dag ramme for mange forskellige foreningsaktiviteter, kulturelle arrangementer, kunstudstillinger, foredrag, men vores håb er, at huset fremover vil summe af endnu flere kulturaktiviteter, arrangeret både af borgere, foreninger, institutioner og professionelle aktører, og blive et kreativt mødested for borgere i Fredensborg Kommune.

 

Derfor har Fredensborg Kommunes Byråd fra 2014 årligt afsat 100.000 kr. til driften af Fredensborg Bio som kulturhus.

 

Håbet er, at kulturelle og interesserede borgere i Fredensborg – her i blandt Kulturelt Samråd Fredensborg – har lyst til at deltage i udviklingen af Fredensborg Bio som kulturhus. Det vil sige dem der i forvejen arrangerer kulturelle arrangementer i Fredensborg Bio og deltager i udviklingen af Fredensborg By og kulturlivet i Fredensborg i det hele taget.

 

Kulturudvalget har derfor invitere brugerne og kulturelle organisationer i Fredensborg til møde torsdag den 6. februar kl. 19.00 – 21.00 – i Fredensborg Bio.

 

Til mødet vil formand for Kulturudvalget, Ulla Hardy-Hansen, fortælle om Kulturudvalgets og Byrådets visioner for Fredensborg Bio. Herefter vil Pia og Bent Sonne fra Medborgerhusforeningen Egedal fortælle om foreningens arbejde med Egedal Medborgerhus, som inspiration til udviklingen af Fredensborg Bio. Fra Fredensborg Kommune deltager Kulturchef Marianne Ingeholm Larsen.

 

Formålet med mødet er at etablere en gruppe af interesserede – en kulturhuskomité -, der har lyst til at udvikle og drive Fredensborg Bio som kulturhus.

Share Button

Vejen væk fra Baalbeck

vejen-vaek-fra-baalbeck

I anledning af udgivelsen af Suzan Daouds nye bog »Vejen væk fra Baalbeck« var der reception i fredags (den 15. november).

Det skete på Nivå Bibliotek mellem klokken 16-19. Hvor Suzan fortalte i bogen om rejsen fra flygtningelejren Baalbeck i Libanon. Hun kom til Danmark som 13-årig og om sin og familiens historie. En vej, hvor uddannelse har været centralt. For Suzan Daoud har engagementet ført til en byrådsplads for SF, og hun genopstiller ved dette valg.

Siden sin ankomst til Danmark har Suzan Daoud opnået mere, end hun nogensindedrømte om ville være muligt for den lille pige fra flygtningelejren. Hun har fået sig en uddannelse og et arbejde, er blevetgift og har fået tre børn, har involveret sig i frivilligt arbejde i sit lokalmiljø og er ikke mindst folkevalgt byrådsmedlem i Fredensborg Kommune.

Bogen udkommer på forlaget Underskoven, og kan købes til 199 kroner. Bogen kan også bestilles direkte på Underskoven.dk, boghandlere og kan lånes fra bibliotekerne.

Share Button

Svar fra lokalpolitikerne om deres holdning til en proaktiv politik på kulturområdet.

ko

Kommunalvalg 2013 – Svar fra lokalpolitikerne

Hermed bringes de svar som er indkommet fra partierne på Kulturelt Samråds spørgsmål til kulturpolitikken. Der er foretaget forkortelser de få steder hvor partierne ikke har svaret direkte på hvad der er spurgt om.  

Spørgsmål og svar 1.
Hvad er partiets holdning til en proaktiv politik på kulturområdet?

Socialdemokraterne
Socialdemokraterne ser gerne en mere aktiv søgen efter penge fra fonde og foreninger. Det vil være med til at give kulturen et tiltrængt løft. Vi ser gerne Posthuset i Humlebæk omdannet til et hus med både bibliotek, kunst og kultur. I første omgang vil vi foreslå et mageskifte mellem det nuværende bibliotek og posthuset. Herefter vil vi arbejde for, at posthuset bliver udbygget med glasfacader mod boulevarden og indrettes som et aktivt hus, hvor mennesker mødes for at bruge biblioteket og til musik, foredrag, kunstudstillinger og fællesskab
Partiet Venstre
Venstre står for en meget proaktiv kulturpolitik hvor vi vil inddrage alle brugerne for i samarbejde med dem at kunne realisere denne. Det er brugerne der skal skabe indholdet og det er kommunen som skal være med til at skabe rammerne.
Den stationsnære posthusgrund ser vi gerne anvendt til et multikulturhus. Vi kan ikke love at vi kan skaffe kommunal finansiering hertil i den kommende valgperiode. Hvis vi kan få nogle fonde med på finansieringen heraf vil det være strålende.
Vi ser gerne et samarbejde med Kulturelt Samråd omkring  en eller anden form for fondsfinasiering. En ide kunne måske være at få f.eks Nordisk Film interesseret i en god udnyttelse af den helt rigtige en bygge mulighed.
Konservativt Folkeparti
Vi har været og er proaktive med ”Byens hus Kokkedal”. Vi ønsker et fælles mødested med en samlet indgang for idræt, bibliotek, foreninger og scene. Vi er også proaktive med at udvikle ”Den gamle biograf” til et kulturhus og mødested for kulturelle begivenheder for borgerne i Fredensborg. Noget lignende er under udvikling i Nivå og Humlebæk. Fredtoften er et unikt amfiteater i naturen, som mange andre kommuner misunder os. Vi vil også arbejde for, at kommunes forvaltning på kulturområdet bliver bedre gearet til at betjene og vejlede af de kulturelle foreninger.

Borgernes Stemme
Jakob Krogmann fra Borgernes Stemme er stor fortaler for et kulturhus på posthusgrunden. Biblioteket og biograf bygningerne sælges og biograf og bibliotek rykker op i en ny bygning som også skal indeholde cafe og mødelokaler. Vi har været proaktive og der har allerede været afholdt et initielt møde mellem en potentiel bygherre Goldsmith Ejendomme samt borgmester og forvaltning.
De Radikale Venstre
Det er vigtigt, at vi i den økonomiske krise ikke kun fortaber os i økonomisk vækst. Selvom kulturel vækst ikke altid skaber økonomisk vækst, så skaber det et liv og en særegen identitet i en kommune. Således også i Fredensborg Kommune. Hvis vi fortaber os i evig stræben på økonomisk vækst og skærer på kulturen, skærer vi ned på vores egen identitet og historie. Desuden ved vi fra undersøgelser, at kultur sammen med natur er de vigtigste faktorer for at tiltrække nye borgere. Derfor skal vi være mere proaktive på kulturområdet.
Med Fredensborg Bio i den nordlige ende af kommunen og et Byens Hus på vej i den sydlige del, er det oplagt at se på et kulturhus i Humlebæk. Inden for den nærmeste fremtid bliver en tom centralt beliggende grund. Det ville være nærliggende at udnytte denne mulighed. Kulturen er det, der er med til at binde os sammen, og derfor er det naturligt med central beliggenhed, når det er muligt.
Dansk Folkeparti
Syntes det ville være naturligt at vores found raiser også bruges på kultuområdet,så muligheder for at søge midler fra fonde også undersøges.

SF

SF går ind for et kulturhus i hvert bysamfund, Vi har Den Gamle Biograf i Fredensborg og et kommende Byens Hus i Kokkedal, oplagt vil det være at f.eks. mageskifte Posthuset i Humlebæk med kulturhus for øje. Nivå Bibliotek skal udvides med café, mødelokaler og teatersal.

Idrætscenteret i Humlebæk og Gymnastikhuset i Kokkedal er en realitet, nu må det være kulturen, der står for tur næste gang. SF går ind for en mere aktiv holdning til kulturpolitikken i den kommende byrådsperiode. Der skal samarbejdes med borgere, foreninger og interessegrupper og børne- og ungdomskulturen skal have en større plads i det kulturelle tilbud.

 
Spørgsmål og svar 2.
Hvordan stiller partiet sig til formen for folkeoplysning?

 

Socialdemokraterne
Hos Socialdemokraterne føler vi, at politikerne er kommet tættere på de fire paraplyorganisationer. Vi er opmærksomme på, at der er behov for yderligere kompetence. Vi har intet imod et andet navn, heller ikke Folkeoplysningsudvalg. Vi har det rigtig godt med et lille handlekraftigt udvalg bestående af de nuværende formænd for paraplyorganisationerne. Det er let at indkalde til møder og mandatet er klart. Det har fungeret rigtig godt i denne periode. Samtidig har der i denne periode været en betragtelig større direkte dialog med foreningerne, det vil vi nødigt sæt-te over styr. Vi sætter stor pris på den direkte kontakt til foreningslivet i et tæt samarbejde med Fritiforum / Folkeoplysningsudvalget. Vi er klar til at forandre i en åbendialog.

Partiet Venstre
Venstre går ind for at genoprette et rigtigt Folkeoplysningsudvalg som i forrige valgperiode efter valget, et udvalg med egen kompetence og reel indflydelse.
Ja i denne periode blev vi tvunget via den fordækte konstitueringsaftale at oprette et Fritidsforum der reelt ikke har nogen kompetencer.

 

Konservativt Folkeparti
Det Konservative Folkeparti ønsker Folkeoplysningsudvalget genindført. Der er en lov på området, og kommunen bør have et udvalg, der lokalt kan løfte opgaverne i den lov. Folkeoplysningsloven er alsidig og dækker bl. a. oplysningsforbundene (aftenskolerne), og de politiske partier samt deres ungdomsorganisationers virke. Vi må imidlertid notere os, at dette må kræver et politisk flertal for at gennemføre, hvilket der ikke var
efter efter sidste valg,
Borgernes Stemme
Umiddelbart tror vi at man med fordel kan vende tilbage til en form som det tidligere folkeoplysningsudvalg.
De Radikale Venstre
For Radikale Venstre er det vigtigt, at der er åbenhed og gennemsigtighed for dialog mellem politikere og repræsentanter fra folkeoplysende foreninger, hvad enten man vejen dertil et Folkeoplysningsudvalg eller Fritidsforum.
Den nye form for folkeoplysning i Fredensborg Kommune har efter Radikales opfattelse medført en bedre dialog gennem de årlige dialogmøder. En folketingsbeslutning om folkeoplysning har endvidere medført en folkeoplysningspolitik samt organet Fritidsforum, hvor der er kontakt mellem politikere og repræsentanter fra paraplyorganisationer. Radikale ønsker at evaluere i samarbejde med relevante parter, så vi hele tiden stræber mod den mest hensigtsmæssige folkeoplysning.

Dansk Folkeparti
Kan se plusser og minusser ved både løsning med folkeoplysningsudvalg og med den løs-ning vi har nu.
Tit der var medlemmer af udvalget måtte gå udenfor døren når ansøgninger skulle be-handles pga inhabilitet, og man kan frygte at de øvrige medlemmer måske er mere posi-tive overfor ansøgning fra en de kender gennem udvalget end en fremmed.
Man kan også komme for tæt på.
MEN omvendt er det også folkeoplyningsudvalgets styrke at der er en repræsentant fra stort set alle områderne som udvalget har ansvar for.
Er af den mening at der er mest der taler for.
SF
Positivt at inddrage de frivillige foreninger. SF går ind for at vende tilbage til det oprindelige Folkeoplysningsudvalg.

 

Spørgsmål og svar 3.
Hvordan stiller partiet sig til skjulte aftaler eller beslutninger?

Socialdemokraterne
Hos Socialdemokraterne sætter vi stor pris på borgerinddragelse og åbenhed og erkender blankt, at det ikke tilstrækkeligt omkring forandringerne fra Folkeoplysningsudvalg til Fritidsforum. Når evalueringen af Fritidsforum er kendt, skal der både det nuværende Fritidsforum og foreningerne inddrages inden politikerne træffer beslutning om en anden samarbejdsform med det folkeoplysende område. Vi er også meget optaget af at få inddraget de aktive borgere, der ikke er med i en forening. Brugere af for eksempel Motions- og legerummet Glenten er også brugere af faciliteter, så dialogen skal udbredes.
Partiet Venstre
Vi er absolut imod de skjulte aftaler eller beslutninger.

Konservativt Folkeparti
Vi var i 2009 overraskede over nedlæggelsen af Folkeoplysningsudvalget, som var et af initiativerne fra flertalspartierne. Deres beslutning måtte vi tage til efterretning. Vi ønsker udvalget genindført.
Borgernes Stemme
Det er stik imod vores principper om borgerinddragelse – det er vores mærkesag at tingene skal lægges frem og at vælgerne/borgerne skal høres og have indflydelse også på sådanne beslutninger.
De Radikale Venstre

Selvom vi står ved den beslutning, der blev taget, mener vi ikke processen har været optimal. Det bedste er, at politikere og parter fra folkeoplysning har en dialog om den mest hensigtsmæssige form.
Ingen borgere i komitéer. Skal det blive ved med at være sådan?
Dansk Folkeparti
Der var så vidt jeg ved ingen aftaler inden om det, men på valgnatten kom det frem at det ikke var krav om der skulle være særskilt udvalg og da vi gør alt hvad vi kan få at undgå overflødige udvalg lød det på dette tidspunkt som en god ide.

SF
Denne gang har emnet været lagt frem forud for valget. Det er naturligvis den rigtige måde at gøre det på. Partierne har kunnet melde deres holdning ind på forhånd
Spørgsmål og svar 4.
Ingen borgere i komitéer. Skal det blive ved med at være sådan?


Socialdemokraterne

Ved udvælgelsen til årets modtager af Erhvervsprisen er der repræsentanter fra Erhvervslivet med i Erhvervspriskomiteen. Det fungerer godt. I en god tone og godt samarbejde udvælges årets prismodtager. En fornuftig måde, at inddrage erhvervslivet på. I den metode kan, der sagtens finde inspiration til lignende sammensætninger af komiteer ved udvælgelsen til de øvrige priser. Det fremmer vi gerne. Servitutterne for diverse priser evalueres med jævne mellemrum og er der behov for justeringer er vi meget interesseret i at tage del i det. Især omkring Fritidsreceptionen er der stor interesse og i den udstrækning, der er penge til det, så ser vi gerne at hver enkelt prismodtager får en ordentlig opmærksomhed også i form af gæster.
Partiet Venstre
Vi vil meget gerne inddrage nogle aktive borgere og fagfolk i de forskellige udvalg der vælger og uddeler de forskellige priser der findes i kommunen, dette gælder også for et muligt Bygningsforbedringsudvalg.
Vi vil ikke kræve at en prismodtager absolut skal bo i kommunen, eller de skal være ulønnede .  Det kan være lidt forskellige for de forskellige priser  for  f.eks. fritidslederprisen vil det være et krav at de er ulønnet for deres virke.
Konservativt Folkeparti
Vi er tilhængere af det repræsentative demokrati. Valgdeltagelsen ved kommunevalget kunne vi godt ønske, var højere, og vi frygter, at man ved direkte demokrati på enkeltsager får lavere valgdeltagelse og dermed også mindre legitimitet ved beslutningerne.
Den politiske repræsentation bør være beskeden. Det Konservative Folkeparti finder den nuværende model både tidssvarende og egnet til bedømmelserne, da den er garant for en meget høj grad af uvildighed. Vi vil dog ikke afvise evt. kommende forbedringer af sammensætningen af bedømmelseskomiteerne samt deres kommissorier.
Borgernes Stemme
Igen er det vores princip at borgerne skal inddrages så meget som muligt – desværre har kommunalbestyrelse og forvaltning en tendens til at se sig selv som en lukket klub.  Lige nu vil alle det hele fordi der er valg. Borgernes Stemme tror på at borgerinddragelsen skal foregå løbende og så sandelig også i de 4 år der går mellem valgperioderne. Så selvfølgelig skal der borgere udenfor byråd ind i de nævnte komiteer.

De Radikale Venstre
Fra Radikale Venstres side er det vigtigt, at alle parter er repræsenteret ved prisuddelinger. Til erhvervsprisuddelinger sidder erhvervslivet med i priskomiteen og til handicapprisen er handicaporganisationerne repræsenteret i priskomiteen. Derfor ønskede Radikale Venstre bevaringsforeningen repræsenteret i komite til arkitekturprisen, men var desværre de eneste der stemte for dette. Endvidere mener vi, at bevaringsforeningen bør være repræsenteret i det kommende bygningsforbedringsudvalg. Dette vil vi kæmpe hårdt for.

Dansk Folkeparti
Også her er der plusser og minusser.
Hvis den “ekspert” man har med i komite til udvælgelse er den der fortjener prisen mest, vil han så kunne få den uden beskyldning om neopotisme kommer frem.
Mener at vi skal fortsætte med at afgøre det udfra indstillinger.
Alle receptionerne skal selvfølgelig være åbne.

SF
SF mener at kulturudvalget er fuldt ud kompetent til at udpege modtager af kulturprisen. For at priseuddelingen kan blive mere åben, synes SF, at den årlige kulturkonference kan være en naturlig anledning til uddeling af kulturprisen.

 

Spørgsmål og svar 5.
Hvad er partiets holdning til en kulturpolitisk handlingsplan.?
Socialdemokraterne
Fredensborg kommune er kommet godt igennem finanskrisen. Nu er der endelig plads til anlæg af fritidsfaciliteter og til renovering af eksisterende faciliteter. En tidlig inddragelse af Fritidsforum/Kulturelt Samråd og de mange aktive foreninger vil være med til, at de enkelte års budgetforlig bliver til i et tæt samarbejde. På den måde vil der hele tiden være et samspil mellem en vedtaget handlingsplan og de konkrete budgetter. Når de vedtagne politikker skal evalueres vil vi gerne være med til at gøre dem mere nærværende og konkrete og gerne supplere med handlingsplaner med helt specifikke ønsker om både folkeoplysning, aktivt medborgerskab, visioner, anerkendelse, anlægsønsker, driftstilskud og mangfoldighed.
Partiet Venstre
Vi savner også en reel kulturpolitisk handlingsplan, vi er således helt med på at der udarbejdes en sådan i samarbejde med Kulturelt Samråd og de involverede foreninger der har interesse heri.
Konservativt Folkeparti
Det Konservative Folkeparti ønsker en kulturpolitisk handleplan, og har politisk også taget initiativ til at en sådan udarbejdes. Der er ikke lovkrav på området, men en sådan handleplan kan være god til at udstikke retninger og pejlemærker for udviklingen af kommunens kulturliv.
Borgernes Stemme
Positiv – der skal være en kulturpolitisk handlingsplan. Fredensborg Kommune skal være en attraktiv kommune og vi skal tiltrække ressource stærke tilflyttere. Desværre har vi nu en netto fraflyt-ning kulturen skal have bedre kår i kommunen og opprioriteres.  Her kan et centralt beliggende kulturhus ved Humlebæk station blive et kæmpe aktiv.

De Radikale Venstre
Det er vigtigt, at de vedtagne politikker ikke vedbliver ved det skrevne uden handling. Efter Radikale Venstres opfattelse vil det være særdeles fornuftigt at få gang i en debat om en overordnet plan for, hvad vi vil med kulturen i kommunen de næste mange år. Derved skal der skabes en handlingsplan, således udviklingen af kulturen hele tiden er sikret.

Dansk Folkeparti
Handlingsplaner er altid en god ide så ved vi hvor vi vil hen.

SF
Det synes SF er en rigtig god idé og ligeledes at inddrage de kulturelle foreninger i planen. Det er vigtigt at også borgerne tager medejerskab til at udvikle kulturen i kommunen

Fredensborg Kommune skal have en tydelig kulturel identitet såvel indadtil som udadtil. En fælles vision for den kulturelle profil skal formuleres og de fire bysamfund skal hver især bidrage med et kulturudbud, som understøtter denne profil. Bysamfundene skal supplere hinanden, så profilen kommer til at hvile på et helstøbt og alsidigt fundament

Ergo kan en handleplan være et godt arbejdsredskab for såvel politikere som foreninger og interessegrupper.

Share Button
0 besøgende online lige nu
0 gæster, 0 medlemmer
Maks. antal besøgende i dag: 2 kl. 04:07 am CET
Denne måned: 16 kl. 01-05-2018 02:04 pm CET
Dette år: 16 kl. 01-05-2018 02:04 pm CET
Siden begyndelsen: 84 kl. 05-27-2012 04:39 am CEST
Visit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On TwitterVisit Us On YoutubeCheck Our Feed