Om Foreningen

Foreningen for Kulturelle Projekter (FFKP)

FFKP er en meget aktiv multikulturel folkeoplysende forening med forskellig baggrund der arbejder særdeles hårdt og vedvarende på en række kulturelle fronter.


Fredensborg Kommunes progressive integrationspolitik bliver i høj grad støttet og forstærket gennem FFKP’s arbejde.
Den danske foreningskultur er ikke det der er umiddelbart mest forståeligt for børn og voksne med indvandrerbaggrund, men det er FFKP i høj grad medvirkende til at udbrede forståelsen af.
Foreningens virke kan bedst illustreres med følgende stikord:

Kulturlivets mærkedage – Ungdomsskole m. m – Besøgstjeneste til ældre – ”Social Girls” en aktivitet som understøttes af FFKP, – Lektiehjælp – Sprogstimulering. – Sang og stemmetræning til unge piger – Drengekor – Fællesspisninger – Eid Festivalen – Lan parties og spilaftener for unge – Åbne tirsdags arrangementer, endelig kan det nævnes at foreningen deltager aktivt i arrangementer som ”Sammen og Forskellig” der afholdes af Kulturelt Samråd en gang om året, samt Kokkedal Byfest som afholdes af Kokkedal På Vej.

Fra foreningens formål kan der nævnes, at foreningen skal:

■ deltage aktivt i debatter og arrangementer der vedrører medlemmers vilkår i Fredensborg Kommune, samt at samle familierne om nyttige aktiviteter for krop og sind.

■ medvirke til at skabe større tryghed (lokalt) med bl.a. mindre vold, hærværk og kriminalitet.

Vil man vide mere om foreningen kan man kontakte os på mail – info@ffkp.dk, eller personligt ved Ibrahim Rashdan

Bestyrelsen

  1. Jihad Abou Sweid                               (Formand)
  2. Ibrahim Rashdan                              (Næstformand)
  3. Ihab Saad                                            (Sekretær)
  4. Jamal El Ahmad                                    (Kasserer)
  5. Ahmad Mahmoud
  6. Anette Falk Hansen
  7. Loblouba El Kassem
  8. Jamal Adlouni

Find Os På de kendte blogs

Blogspot

Og

Facebook

Og

Twitter

Share Button