Danmark lukker ned

Danmark lukker ned, det samme gør de store forsamlinger og forestillinger og hermed også foreningers generalforsamlinger mm.

Fredensborg Kommune havde i forvejen annonceret følgende:

Alle større arrangementer i regi af kommunen bliver vurderet  konkret  i forhold til deltagerantal, målgruppe og lokalitet. Som hovedregel bør der ikke afholdes arrangementer med mere end 100 deltagere. Foregår arrangement indendørs, skal lokalerne være af en størrelse, der er egnet til 2 gange deltagerantallet. Dette for at undgå for tæt kontakt mellem deltagerne.

Efter statsministerens tale i aftes stod det klart. Alle forsamlinger på 100 og op af forbydes.

Retningslinjer for adfærd og samvær indendørs:

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet retningslinjer for adfærd og samvær, der foregår indendørs. Retningslinjerne skal overholdes for at forsinke udbredelsen af COVID-19. Det betyder at:

–       ved indendørs samvær under 15 minutter skal der holdes en afstand mellem deltagerne på minimum 1 meter.

–       ved indendørs samvær i mere end 15 minutter skal der holdes en afstand på minimum 2 meter mellem deltagerne.

Desuden:

·         Hænder vaskes hyppigt med vand og sæbe og afsprittes

·         Hænder afsprittes før man bevæger sig rundt og tager i håndtag, berører bordflader mv.

·         Hænder afsprittes igen efter, at man har bevæget sig rundt.

Desuden anbefaler man at undlade at give hånd, men at hilse på hinanden på anden vis f.eks. ved nik og øjenkontakt.

Følg de nyeste opdateringer fra Sundhedsstyrelsen her:

https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar

Der kan også henvises til Udenrigsministeriets rejsevejledninger, der løbende opdateres

https://um.dk/da/nyheder-fra-udenrigsministeriet/newsdisplaypage/?newsID=6A907C87-94DF-4F0C-ACC2-59429CBAF5DC

Share Button