Information til foreninger om en eventuel lockout

Kommunernes Landsforening har, overfor de faglige organisationer varslet lockout gældende fra morgenstunden den 28. april 2018. Forligsmanden kan dog inden meddele, at hun har opgivet at nå et resultat. Så kan konflikten begynde på femtedagen efter den beslutning.

Lockouten vil blandt andet omfatte de overenskomstansatte tekniske servicemedarbejdere, rådhusmedarbejdere, biblioteksmedarbejdere og medarbejdere i Nordsjællands Park og Vej. Det er derfor ikke muligt at opretholde åbning og lukning, alarmstyring, rengøring og pleje af anlæg.

Det arbejde, som skulle have været udført af en konfliktramt medarbejder, skal betragtes som konfliktramt arbejde og må derfor ikke udføres af andre.

Det er kommunens ansvar at lokaler og anlæg betjenes forsvarligt og derfor vil alle kommunale lokaler på skoler, biblioteker, kulturhuse, foreningshuse og andre fritidsfaciliteter samt idrætsanlæg være lukket under en eventuel lockout.

Fredensborg Hallen, Humlebækhallen og NKK-Hallen vil ikke være ramt af lukning under en eventuel lockout, idet de ikke drives af kommunalt ansatte.

Der forhandles fortsat mellem parterne i forligsinstitutionen og man håber selvfølgelig på, at parterne bliver enige. Kommunen vil holde de frivillige orienteret.Share Button