En sørgelig meddelelse ! Sammen & Forskellig 2015 er aflyst

Sammen og Forskellig 2015 er aflyst

sammen-og-forskellig

Der bliver ingen Sammen og Forskellig i Unge Center i Nivå i år. Styregruppen bag arrangementet – som er afviklet hvert år de sidste fem år – har ikke kunnet finde det økonomiske grundlag for arrangementets gennemførelse, og har følgeligt måtte tage den tunge beslutning om at aflyse farvernes fest, som ellers er blevet meget rost gennem tiden.

”Det ikke en beslutning om at aflyse for altid, siger John Sylvester, der er formand for Kulturelt Samråd i Fredensborg Kommune, som har stået for den praktiske gennemførelse af det store arrangement. Vi vil arbejde videre med idéen og forsøge at skaffe det nødvendige økonomiske grundlag for eventuelt, at gennemføre det senere”.

Det er de såkaldte §18-midler til frivilligt socialt arbejde, overvejende statsmidler formidlet af Fredensborg Kommune, der har været grundlag for arran­ge­men­tet, som hvert år har samlet mange hundrede mennesker.

Da §18 udvalget kun har kunnet bevilge under halvdelen af det ansøgte beløb, kan projektet ikke gennemføres som det har været beskrevet i ansøgningen.
”Ud over samværet og den gensidige forståelse, som Sammen og Forskellig er med til at skabe mellem mennesker med forskellig kulturel baggrund, betyder aflysningen også, at den vigtige integrationspris’ fremtid er uvis. Det er vi meget kede af, siger Johan Sylvester”
Kulturelt Samråd og Coloplast Integrationsprisen, der i forbindelse med arrangementet i fem år blevet givet til en eller flere frivillige rollemodeller og som har haft betydning for integrationsbestræbelserne i kommunen, er blevet en vigtig institution.

”Så alene af den grund ville jeg være glad for, hvis vi på et senere tidspunkt kan skabe økonomisk grundlag for at gentage det Sammen og Forskellig, som altså nu er udsat på ubestemt tid, slutter John Sylvester”Share Button