Frivillighedens Dag

Af Suzan Daoud, medlem af byrådet for SF i Fredensborg Kommune og formand for Fredensborg Multikulturel Kvindeforening

frivilligdag

Den 27. september er ” frivillig fredag”, som fejres rundt i landets kommuner.

Frivilligt arbejde er med til at danne sammenhængskraft i vores samfund. Frivillig fredag er en dag, hvor der sættes fokus på frivilligheden, aktivt medborgerskab og fællesskab. Dagen har til formål at markere, synliggøre og anerkende frivilligheden. Og dermed også at give borgerne, der ikke i forvejen yder en frivillig indsats, mulighed for at være frivillig for en dag.
 Også i Fredensborg Kommune blomstrer frivilligheden. Vi har mange kreative ildsjæle fordelt på foreninger indenfor idrætten, spejderarbejdet, musik, teater etc., som utrætteligt yder en frivillig indsats til glæde og gavn for alle.

Som byrådsmedlem for SF og formand for Fredensborg Multikulturelle Kvindeforening vil jeg ønske alle frivillige tillykke med dagen. Jeg vil sige en stor tak til alle jer frivillige, som hver dag skaber glæde og gør en indsats for andre borgere, og jeg glæder mig til at fejre dagen sammen med jer. En vigtig dag at festligholde, også i Fredensborg Kommune.Share Button