Nye regler om digital post-kasse mellem foreninger og kommunen

dp

Digital post fra Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune skal benytte digital post når der sendes besked om afgørelser, tilskud og tildeling af puljemidler til foreninger/aftenskoler. Derfor vil fx svar på ansøgninger om tilskud via Fredensborg Reglerne for 2014 blive sendt som digital post til foreningernes/aftenskolernes digitale postkasse.

Bemærk at Fredensborg Kommune ikke sender besked via SMS om at der sendt post til foreningens digitale postkasse.

Fredensborg Kommune vil fortsat bruge almindelige e-mails og andre former for henvendelser, når der ikke stilles krav om sikkerhed.

Lovpligtig digital postkasse til foreninger og aftenskoler

1. november 2013 er det lovpligtigt for alle med et CVR-nummer at kunne modtage digital post fra det offentlige. Der er derfor en digital postkasse til at håndtere den sikre digitale kommunikation mellem det offentlige og foreninger og virksomheder. Initiativet gennemføres i regi af Erhvervs- og Vækstministeriet.

Erhvervsstyrelsen har i løbet af august 2013 sendt et informationsbrev om lovpligtig postkasse til foreninger og virksomheder med CVR-nummer.

Den digitale postkasse får samme status som jeres fysiske postkasse. Det betyder, at I har ansvar for at læse den digitale post, der lander i jeres postkasse. Når I har oprettet jeres postkasse, kan I selv vælge, hvordan posten skal håndteres. I kan fx angive en e-mail adresse eller et mobilnummer, og modtage besked, når der er ny post.

I tilgår jeres digitale postkasse på virk.dkShare Button