En sørgelig meddelelse: Mølleindvielsen er aflyst

moellelaug_f
Det er med stor sorg at meddele, at Højsager Mølle ikke bliver klar til genindvielse den 8.september.
Møllelauget bliver derfor desværre nødt til at aflyse hele arrangementet nu, men håber meget at vende tilbage når Højsager Mølle endelig er færdig renoveret.
Genindvielsen var planlagt til at skulle omfatte begge kommunens møller, men der er ikke tilstrækkeligt areal omkring Karlebo Mølle til at vi kan henlægge festlighederne dertil.
Møllebyggeren har konstateret, at mindst et par af højbenene (den lodrette bærende konstruktion) er så angrebet af råd, at de er sunket ca. 6 cm., hvilket gør, at montering af vindrose og vinger, der var planlagt til denne uge, må aflyses indtil videre.
Efter et hastigt sammenkaldt møde med teknikere fra Fredensborg Kommune er arbejdet derfor stoppet, indtil skadernes omfang er fastlagt, og der forhåbentlig findes økonomi til den fortsatte renovering.
Det er muligt, at hele møllen løftes væk fra fundamentet, så der kan konstrueres en ny bærende rem og ske en udskiftning af de defekte højben.
Måske vil spånbelægningen blive udskiftet ved samme lejlighed. Det var ellers planlagt til at skulle udføres i de kommende år.
Niels Erik Bølling

Fredensborg Møllelaug

 Share Button