John Sylvester: En stor chance for kulturen i Fredensborg Kommune

js
Posthusgrunden ved Humlebæk Station bliver måske ledig inden for en overskuelig tid. Det er en særdeles velbeliggende grund, som bør udnyttes optimalt i forhold til Fredensborg Kommunes borgere. Et kombineret bibliotek og medborgerhus vil ligge ideelt på dette sted. Samtlige – både nuværende og kommende – byrådsmedlemmer vil sikkert være enige i dette synspunkt.Men der vil også være de sædvanlige suk, panderynker og spørgsmål, når det kommer til større kulturinvesteringer – har vi råd, og hvor skal pengene komme fra? Det enkle svar er, at hvor der er vilje, er der vej. Det har borgerne i Fredensborg Kommune for nylig fået klart bevis for.I begyndelsen af 2012 blev det kendt, at en gruppe borgere ønskede en ny privat tennishal i Humlebæk. Byrådet havde en bedre idé, det skulle ikke kun være en privat tennishal, men et større kommunalt idrætscenter.Byrådets handlekraft var imponerende. Hurtigt blev der nedsat følge- og ekspertgrupper, som blev styret igennem processen af kompetente planlæggere, og nu er man klar med et byggeprogram.I kommunekassen fandt man hurtigt de nødvendige 36,8 millioner kroner, der skulle bruges til formålet. Hvem skulle have troet det i 2012? Et stort tillykke til de mange borgere, der vil få glæde af de nye moderne bygninger, anlæg og faciliteter.Kunne man forestille sig den samme politiske entusiasme og handlekraft, hvis det handlede om et moderne kulturhus ved Humlebæk Station? En bygning, som ikke kun er et bibliotek, og ikke kun et medborgerhus, men et tidssvarende kulturhus, hvor disse funktioner går op i en højere og enkel enhed.Det håber jeg, at man kan. Og jeg er sikker på, at både vore dygtige biblioteks- og kulturmedarbejdere og kommunens kultur- og foreningsliv vil stå på spring med energi og kompetence.

Kulturelt Samråd i Fredensborg Kommune.
jsJohn SylvesterShare Button