Ungdomsklubbens fremtid i Kokkedal

Ungdomsklubbens fremtid i Kokkedal

1. Flytter problemet fra centeret til foreningerne ?!

Vi fra ffkp forstår ikke den delvise løsning som nogle politikere er blevet enige om, altså pavillonløsningen, og til dette siges der at man har gjort begge parter(foreningerne & de unge) tilfredse, men det er langt fra tilfældet. Først og fremmest som vi har nævnt på et tidligere tidspunkt vil der være kæmpe konsekvenser for foreningslivet, såsom pigerne som benytter sig af kvarterhuset på nuværende tidspunkt, de er utrygge med at opholde sig i samme sted med de såkaldte ”belastede unge” og det samme gælder børnene.

Og fra de fleste familier har ffkp endelig, efter en kæmpe indsats fået familiernes tillid, og dette har resulteret i at nu er familierne fuldstændige trygge ved at sende deres unge piger, drenge og børn til vores aktiviteter som hjælper dem på rette spor.

Og hvad angår de unge (de kommende brugere af klubben) så vil de højst sandsynligt ikke være tilfredse fordi de ville føle sig overvåget af deres forældre, og pavillonløsningen er allerede prøvet før (2004) i kvarterhusetsområde og var et mislykket projekt.

2. Ungdomsklub til hvem?

Der er stadig ikke kommet et klart svar for hvad angår hvem brugerne af ungdomshuset kommer til at være, er det de velfungerende unge eller vice verse og hvilken alder skal brugerne være? Man har stadig ikke til denne dag idag hørt hvad de unges mening er hvad angår denne løsning.

3. Frivillige kan hjælpe til i klubben?

For ikke at virke afvisende så det der blev nævnt i LokalAvisen d. 10-05-11 at hvis der blev et problem i kvarterhuset så ville de frivillige træde til, de timer som ffkp har i kvarterhuset er ikke nok til vores aktiviteter, så der forkommer tidspunkter hvor vi dårligt nok har tid til vores egne aktiviteter og derfor vil der være svært at give en hjælpende hånd, og et andet punkt er at hvis de skulle være til dem der har socialle problemer så vil der være et problem hvis nogle skulle ind imellem deres konfrontationer i det mange frygter at blande sig. Dette kan ses i de mange tilfælde der forkommer i centeret hvor der ingen der træder til.

4. Har Folkets mening ingen betydning?

453 lokale borgere er også bekymret om de foreninger der bliver berørt af dette. De har nemlig skrevet under på, at kvarterhusets nuværende form skal bevares, og at der må findes et alternativt sted til en ungdomsklub. Og da underskrifterne blev indsamlet var de enige med at ungdomsklubben ikke skulle placeres på kvarterhusetsområde i det hele taget.

Hvis 453 underskrifter ikke er rimeligt, hvad skal der så mere til . Man har arbejdet hårdt for at bevare Kvarterhuset, men det har været enormt svært at overbevise politikerne om, hvor vigtigt det er med et kulturhus i lokaleområdet.

5. Alternative løsninger

De unge har brug for at holdes beskæftiget såsom at man opretter et værkstedsklub til dem hvor de kan reparere deres scootere eller nogle defekte biler, og dette sted skal ikke være for tæt på og heller ikke for langt væk.I andre kommuner (Helsingør) er man startet med at sende mange af disse (utilpassede) unge på aktivitetsrejser, hvor regningen bliver fordelt imellem begge parter.

6.” Kvarterhusets fremtid er stadig uafklaret:”

• Vi afventer spændt økonomiudvalgets og byrådets beslutning, og lad os håbe det bedste til størst glæde for alle.

• Vi beder jer for sidste gang at tænke jer grundigt om endnu en gang, inden I påtager jer det store skridt og flytte/lukke ned for kvarterhuset. Hele 453 mennesker har sagt nej . Det er et stort antal mennesker. Hvis 453 underskrifter ikke er et rimeligt tal , hvad er det rimelige tal for jer så ???

7. Konklusion:

Som der blev nævnt i LokalAvisen d. 10-05-11

Siges der at man kom frem til følgende punkter.hvor vi fra ffkp er enige med dette, men har dog nogle bemærkninger:

a. Der skal være en klub i Kokkedal.

– Ja det er da klart.

b. De fleste syntes, at en klub skal være for alle

– Selvfølgelig, uden tvivl, for Kokkedal har hårdt brug for det.

c. Klubben skal placeres, så den er til at komme til for de unge, men så den heller ikke generer andre.

– Hvis dette punkt skal opfyldes, så kan klubben ikke placeres i kvarterhusets område, idet flere naboere gentagne gange har klaget over støjen og larmen som forekommer fra unge som benytter sig af Kvarterhusets område uden tilladelse.

d. Indholdet i klubbens aktiviteter skal fastlægges af en leder.

– Gerne i samarbejdet med de unge og de frivillige foreninger så man kan få et tættere forhold.

Share Button